Welkom

Inzicht vanuit de baby in de couveuse

 

Bewustwording van de invloed van vroeggeboorte, couveusetijd op het leven vanuit de beleving van de baby. Een volwassene die als baby te vroeg op de wereld komt en in de couveuse ligt. Hoe voelt dat voor de baby? Sprekend vanuit de volwassene. Hiermee wil ik een volwassene uitnodigen om haar of zijn innerlijke baby in de couveuse te verstaan in het hier en nu.

 

 Terugkeren naar jouw heelheid

 
Continu monitoren en evalueren via een monitor om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van een te vroeggeboren baby volgens de gemiddelde groeicurven verloopt. Hoe ervaart een baby deze situatie? Hoe beïnvloedt deze ervaring de innerlijke heelheid van een volwassene? En op welke manier kan je terugkeren naar jouw heelheid vanuit het innerlijk weten?
 

Lees meer over

‘Heling vanuit het perspectief van de baby en kennis binnen de NICU: een boeiende combinatie?’

Heling van traumatische geboorte; een ervaringsverhaal met inzichten

Over mij

Parastou
Parastou Hoseni 2023

In 1999 kwam ik ter wereld na een zwangerschapsduur van bijna 26 weken. Onverwachts werd ik uit mijn moeders buik gehaald met een spoedkeizersnee. Ik kon toen niet bij mijn moeder liggen om bij te komen en haar te leren kennen. Direct werd ik in een glazen huisje gelegd, zonder haar gezien, geroken of gevoeld te hebben. Helemaal op mezelf aangewezen, lag ik daar alleen en voelde mij eenzaam. Pas uren later zag ik haar even vanuit mijn glazen huisjeDaar moest ik drie maanden in verblijven.

 

Ineens op de wereld. Zonder te weten wat er gebeurd was en wat er ging komen. Niemand vertelde het mij. Ik moest alles over me heen laten komen. Kon er niks tegen doen. Dit zorgde voor veel angst en onveiligheid. Ik voelde mij er nog niet klaar voor en ik was er nog niet klaar voor, nog onaf, maar ik moest er klaar voor zijn. Ik ben er klaar voor, vechten voor wat ging komen om te kunnen leven

 

Ik leerde mijn premature babytijd voornamelijk begrijpen tijdens mijn opleiding anthroposophical art therapy. Toen ik bewust mijn waakzaamheid bij beoordelingen ging beleven, voelde ik mij gehaast en ervaarde veel druk vanuit mezelf om te moeten presteren. Maar waar kwam deze waakzaamheid en druk vandaan? Ik had altijd een voorgevoel dat terugging naar mijn couveusetijd. Onwetend en nieuwsgierig ben ik door deze symptomen op zoek gegaan naar het verstaan van mijn vroeggeboorte.

Bij de couveusetijd stroomt een bron vol innerlijk weten 
waarvan de uitingen een gids is naar dit innerlijk verstaan 
~ Parastou Hoseni

 

 Lees hier over

‘Kunnen zorgprofessionals op de NICU leren van een volwassene die te vroeg geboren is om het verblijf in de couveuse te verbeteren?’

Geef stem aan te vroeg geboren baby

Blog | Media

Een volwassene die als baby te vroeg op de wereld komt en in een glazen huisje op een zaal ligt. Je hoort allerlei geluiden, piepjes, voetstappen, stemmen… Veel onbekende mensen die ongevraagd met hun handen binnenkomen: je huid aanraken, slangetjes in je neus en mond doen en herhalend nagaan of het wel goed genoeg met je gaat. Hoe ervaart de baby dit?

 

Ik ontdekte dat mijn gedrag als volwassene terug te herleiden was naar mijn couveusetijd. Hierover vertel ik als volwassene vanuit de beleving van mijn innerlijke baby.

 

Dit is het verhaal vanuit mijn glazen huisje.

 

Heling van traumatische geboorte | Foto door @kimrekveldfotografie | Op deze foto ben ik niet zelf maar andere ouders en kindje staan erop Heling vanuit het perspectief van de baby

Geef te vroeg geboren baby een stem Een baby in de couveuse is op zichzelf aangewezen. Regelmatig maar altijd onverwachts, komen er handen die de huid aanraken. De ene keer

Slangetjes in de keel Hoe voelen slangetjes in de keel? Ik lag daar in mijn glazen huisje, met slangetjes in mijn keel voor beademing en continue melk naar mijn maag.

Afspraak maken

Volwassene die als baby

met een spoedkeizersnede eruit gehaald is

(het eerste uur) na de geboorte gescheiden was van de moeder 

in de couveuse gelegen heeft 

te vroeg geboren is 

medische ingrepen ondergaan en doorstaan heeft

 

 

Jouw baby begrijpen

 

Wil je de invloeden op de beleving van jouw baby begrijpen? Vanuit mijn ervaringskennis kunnen we samen kijken naar hoe jouw innerlijke baby bijvoorbeeld in de couveuse en op de NICU ligt. Hieronder kan je vrijblijvend contact met me opnemen.