Welkom lieve mensen op mijn site!

Roeping

 

Bewustwording voor de invloed van vroeggeboorte, couveusetijd op het leven vanuit de beleving van de baby. Een volwassene die als baby te vroeg op de wereld komt en in de couveuse ligt. Hoe voelt dat voor de baby? Sprekend vanuit de volwassene. Hiermee wil ik een volwassene uitnodigen om haar of zijn innerlijke baby in de couveuse te verstaan in het hier en nu.

 

Hartsverlangen

 

Het verwelkomen en ontvangen van baby’s, kinderen en volwassenen die minder worden beïnvloed door vroeggeboorte en het verblijf in de couveuse, draagt bij aan een diepere verbinding met zichzelf en anderen in de wereld

 

Dit begint bij de manier waarop slangetjes aan een premature baby worden toegediend, en hoe de ontwikkeling van een premature baby via monitor gecheckt en in de gaten gehouden wordt.

Over mij

Parastou
Parastou Hoseni 2023

In 1999 kwam ik ter wereld na een zwangerschapsduur van bijna 26 weken. Onverwachts werd ik uit mijn moeders buik gehaald met een spoedkeizersnee. Ik kon toen niet bij mijn moeder liggen om bij te komen en haar te leren kennen. Direct werd ik in een glazen huisje gelegd, zonder haar gezien, geroken of gevoeld te hebben. Helemaal op mezelf aangewezen, lag ik daar alleen en voelde mij eenzaam. Pas uren later zag ik haar even vanuit mijn glazen huisjeDaar moest ik drie maanden in verblijven

 

Ineens op de wereld. Zonder te weten wat er gebeurd was en wat er ging komen. Niemand vertelde het mij. Ik moest alles over me heen laten komen. Kon er niks tegen doen. Dit zorgde voor veel angst en onveiligheid. Ik voelde mij er nog niet klaar voor en ik was er nog niet klaar voor, nog onaf, maar ik moest er klaar voor zijn. Ik ben er klaar voor, vechten voor wat ging komen om te kunnen leven

 

Ik leerde mijn premature babytijd voornamelijk begrijpen tijdens mijn opleiding anthroposophical art therapy. Toen ik bewust mijn waakzaamheid bij beoordelingen ging beleven, voelde ik mij gehaast en ervaarde veel druk vanuit mezelf om te moeten presteren. Maar waar kwam deze waakzaamheid en druk vandaan? Ik had altijd een voorgevoel dat terugging naar mijn couveusetijd. Onwetend en nieuwsgierig ben ik door deze symptomen op zoek gegaan naar het verstaan van mijn vroeggeboorte.

Bij de couveusetijd stroomt een bron vol innerlijk weten 
waarvan de uitingen een gids is naar dit innerlijk verstaan 
~ Parastou Hoseni

Blog | Media

Een volwassene die als baby te vroeg op de wereld komt en in een glazen huisje op een zaal ligt. Je hoort allerlei geluiden, piepjes, voetstappen, stemmen… Veel onbekende mensen die ongevraagd met hun handen binnenkomen: je huid aanraken, slangetjes in je neus en mond doen en herhalend nagaan of het wel goed genoeg met je gaat. Hoe ervaart de baby dit? 

 

Ik ontdekte dat mijn gedrag als volwassene terug te herleiden was naar mijn couveusetijd. Hierover vertel ik als volwassene vanuit de beleving van mijn innerlijke baby

 

Dit is het verhaal vanuit mijn glazen huisje.

  HOE VOELEN SLANGETJES IN DE KEEL Ik lag daar in mijn glazen huisje, met slangetjes in mijn keel voor beademing en

Contact

Wie

 

Volwassene die te vroeg geboren is. 

 

Wat 

 

Wil je de invloeden op de beleving van jouw premature baby begrijpen? Vanuit mijn ervaringskennis kunnen we samen kijken naar hoe jouw innerlijke baby in de couveuse en op de NICU ligt. Hieronder kan je contact met mij opnemen.